Asset Management voor een effectieve begroting

Strategisch asset management met langetermijnprognoses en doelnetplanning

Het kernproces asset management wendt de in Lovion beschikbare data aan ter ondersteuning van strategische beslissingen. Op basis van de reeds aanwezige technische en commerciële data worden macro-economische overwegingen met betrekking tot bedrijfsmiddellen of bedrijfsmiddelgroepen gegenereerd. Daarop opbouwend vloeien de resultaten daarvan in de realisatie van een duurzame aansturing van een distibutienetwerk, dat optimaliseerd is voor de distributietaken. De genomen beslissingen, de opname daarvan in de begroting en de operatieve realisatie worden consistent en transparant in één IT-oplossing aangeboden. De implementatie van het kernproces Asset management in de complete cyclus van financiëel-economische planning zet zich duidelijk af tegen decentrale oplossingen, omdat alle evaluaties op actuele proces- en bedrijfsmiddeldata uitgevoerd worden.

Asset Management

Langetermijnprognoses ten behoeve van doelnetplanning

Lovion LIFECYCLE maakt onderzoek naar alternatieve beleidskeuzes mogelijk op basis van een langetermijnsimulatie. Daarbij worden, behalve de technische evaluaties uit de rekenmodellen, ook commerciële aspecten in de interpretaties opgenomen. Het doel van de langetermijnplanning is het bereiken van een strategische doelnetplanning, die als basis voor de financiëel-economische korte- en middellangetermijnplanning in het systeem opgeslagen wordt.

Evaluatie van bedrijfsmiddelen

De basismodule in het kernproces Asset Management is Lovion RATING. Daarme worden de te evalueren bedrijfsmiddelen alsook de data relevant voor de evaluatie georganiseerd. De evaluatie van bedrijfsmiddelen en bedrijfsmiddelgroepen vindt plaats op basis van vrij definiëerbare rekenmodellen, waarbij voor de disciplines stroom, gas, water en stadsverwarming reeds voorgedefiniëerde rekenmodellen beschikbaar zijn.

Prioriteitstelling van bedrijfsmiddelen

Met Lovion RANKING kunnen bedrijfsmiddelen, bedrijfsmiddelgroepen, bedrijfsmiddelstructuren tot en met complete netwerken, afhankelijk van status en belangrijkheid grafisch en in lijstvorm geëvalueerd worden. In de context van de noodzakelijke weergave van ontwikkelings- en onderhoudswerkzaamheden, vindt een priorisering plaats, welke door middel van het wijzigen van de criteria nog individueel aangepast worden kan. De priorisering wordt aan de hand van een RCM-diagram (RCM - Reliability Centered Maintenance), waarin de status en belangrijkheid van de zojuist geëvalueerde bedrijfsmiddelen en bedrijfsmiddelgroepen weergegeven worden.


Asset Management

Het genereren en bewaken van financiëel-economische planningen

Korte- en middellangetermijnplanning wordt met het product Lovion INVEST ondersteund. Door middel van de diepgaande integratie met het commerciële systeem (bijvoorbeeld SAP) biedt Lovion Invest een transparante kijk op de begrote kosten en de werkelijke kosten. Ten behoeve van de begroting wordt daarbij de koppeling tussen maatregelen en budgetten gebruikt. Omdat het systeem tevens het gebruik van tijdschijven ondersteund, kunnen ook meerjarige projecten geanalyseerd worden. In de planningsfase kunnen meerdere varianten geanalyseerd worden, die dan vervolgens in één goedgekeurd plan uitmonden. Kortetermijnwijzigingen aan de goedgekeurde planning worden dan echter weer in één variant beheerd.

Belangrijke eigenschappen

  • Strategisch en operationeel assetmanagement
  • Inachtneming van technische en commerciële parameters
  • Doelnetplanning op basis van langetermijnprognoses
  • Transparant beheer van financiële middelen
  • Net-evaluatie of bedrijfsmiddelniveau
  • Financiëel-economische planning op maatregelniveau
  • Budgetbewaking op opdrachtniveau

Projectverslagen

Beeldmateriaal