Documentatie met kwaliteitsborging

Effectieve registratie en kwaliteitsborging van de data

Lovion BIS kan niet alleen data uit andere systemen zoals GIS en SAP integreren, maar biedt bovendien de mogelijkheid data te registreren en te onderhouden. Voor netbeheerders is het niet alleen van belang dat de data effectief vastgelegd wordt, maar heeft ook controle van de data-kwaliteit een hoge prioriteit. Bovendien moet e.e.a. aan de regelgeving zoals DVGW werkblad GW130 voldoen. De Lovion producten voor het vakgebied documentatie voldoen aan deze eisen en bieden het volgende portfolio:

Oplossing voor documentatie

Lovion SURVEY Inmeting en documentatie zonder mediabreuken

Met de producten Lovion SURVEY biedt Lovion BIS een op de inmeting door de buitendienst toegesneden oplossing aan. Het product ondersteund alle meetmethodes en biedt de mogelijkheid, de data zonder mediabreuken over te dragen aan het centrale geoinformatiesysteem.

Lovion QUALITY ASSURANCE Kwaliteitsmanagement voor documentatie volgens GW130

In de DVGW werkbladen GW130 en GW120 wordt de kwaliteitsborging voor het documentatieproces geregeld. Lovion QUALITY ASSURANCE werkt volgens die voorschriften en ondersteund ondernemingen niet alleen bij de registratie, maar biedt ook evaluatiefunctionaliteiten om de kwaliteit duurzaam te controleren en aan te tonen.


Documentatie

Lovion EASEMENT Beheer van onroerend goed en leidingrechten

De kabels en leidingen van netbeheerders liggen niet alleen in de openbare ruimte, maar ook in een groot aantal percelen in privé-eigendom. Om de daarmee verbonden beperkingen m.b.t. het gebruik van die percelen te regelen, moeten netbeheerders de dienovereenkomstige contracten en perceelinformatie beheren. Met de module Lovion EASEMENT biedt Lovion BIS een op de behoefte van netbeheerders toegesneden onroerendgoedbeheer aan dat door de ruimtelijke relatie in het systeem zeer eenvoudig en snel te handhaven is.

Lovion TREE Risicobeoordeling van boomlocaties volgens GW 125

Bomen die in de buurt van voorzieningsleidingen liggen, vormen door hun wortels een gevaar. Het DVGW werkblad GW 125 (M) voorziet in de regelgeving, welke bomen in de buurt van zulke leidingen gedocumenteerd dienen te worden. Lovion TREE biedt een efficiënt hulpmiddel om deze bomen in een mobiele applicatie te registreren en te evalueren.

Belangrijke eigenschappen

  • Inmeet-workflow zonder mediabreuken
  • Naleving van de GW120 en GW130 t.b.v. kwaliteitsborging van de data
  • Effectief beheer van onroerend goed en leidingrechten
  • Mobiele registratie en evaluatie van bomen

Projectverslagen

Beeldmateriaal