Installatiebeheer op basis van gestandaardiseerde vakspecifieke toepassingen

Efficiënte documentatie, registratie en continuering van installaties

Lovion BIS kan niet alleen data uit andere systemen zoals GIS en SAP integreren, maar biedt ook de mogelijkheid data in te voeren en te bewerken. De data kan in de module Lovion EXPLORE bewerkt worden. Daarbij kunnen behalve grafische- en technische data ook relationale verwijzingen tussen de objecten beheert worden. Ook de bulkverwerking van meerdere objecten tegelijkertijd wordt door een elegante gebruikersinterface ondersteund. Voor het maken van datamodellen kunt u gebruikmaken van Lovion DB DESIGN, een interactieve gebruikersinterface.


Installatiebeheer met Lovion BIS

Kant en klare datamodellen en gespecialiseerde toepassingen

Lovion BIS beschikt over kant en klare producten voor verschillende toepassingsgebieden met vakkundig uitgewerkte datamodellen en specifieke functionaliteiten.

  • Documentatie van gasinstallaties en bedrijfsmiddelen
  • Documentatie van waterinstallaties en bedrijfsmiddelen
  • Documentatie van stadsverwarmingsinstallaties
  • Documentatie van stroominstallaties en bedrijfsmiddelen
  • Management van decentrale energieteruglevering
  • Documentatie van verlichtingsinstallaties en bedrijfsmiddelen
  • Documentatie van afvalwatersystemen

Integratie

Lovion BIS biedt de mogelijkheid, objecten middels flexibele verwijzingen met elkaar te verbinden. Daarmee kan dan bijvoorbeeld de geometrische positie van een station uit een GIS systeem met de beschrijvende data van het station uit een SAP-systeem geïntegreerd weergegeven worden. Ook de verwijzing van data uit een ander systeem met data die in Lovion beheert wordt, is op die manier eenvoudig en elegant realiseerbaar.

Transparant beheer

Lovion biedt een transparant overzicht op de data van alle apparatuur en alle daartoe behorende informatie. De apparatuur wordt in een schema / R&I-schema, op de kaart of in een lijstweergave (of allebei tegelijk) weergegeven. Zo heeft de gebruiker met één blik een overzicht over alle bedrijfsmiddelen. Daartoe horen ook uitstaande taken, schademeldingen, conditie en plaats en inbouwpositie van de componenten in de installatie.

Verbeterde design-functionaliteiten voor P&I-diagrammen

Met zijn verbeterde design-functionaliteiten ondersteund Lovion de objectgeoriënteerde weergave van bedrijfsmiddellen in P&I diagrammen van installaties. Dit geschiedt met voorgeconfigureerde tools en bijbehorende teksten. Behalve het gebruik van deze tools staan met de design-functionaliteiten alle essentiële functionaliteiten voor het construeren en rangschikken van de objecten ter beschikking. Door het selecteren van een object in een P&I diagram is het mogelijk direct de technische data en bijbehorende documentatie van het desbetreffende object in te zien.

De weergave van P&I diagrammen ondersteund niet alleen de documentatie en het beheer van bestaande installaties, maar maakt het ook mogelijk de planning van nieuwe installaties resp. wijzigingen van installaties via de bedrijfsmiddelstatus in de context van nieuwbouwprojecten door te voeren.

Databank-georiënteerde documentatie van installaties

Door het gebruik van Lovion DOCUMENTS is het mogelijk, objectgebaseerde documenten aan de individuele bedrijfsmiddelente koppelen. Bovendien biedt Lovion DOCUMENTS de mogelijkheid bovenliggende documenten van installaties, zoals werkinstructies, operationele procedures en regelgeving, te beheren. De databank-georiënteerde opslag biedt verder nog de mogelijkheid op eenvoudige wijze een centraal document aan alle installaties te koppelen.
Door de integratie van bijzondere documenten zoals panoramabeelden of korte video's van de installatie, kan de gebruiker ondersteund worden bij het navigeren door de installatie.

Bedrijfsmiddelengestuurd taakbeheer in installaties en stations

De objectbaserende weergave van de installatie schept bovendien de mogelijkheid, concrete taken m.b.t. bedrijfsmiddelen te definiëren en zodanig de individuele structuur van een installatie in taken en controlelijsten weer te geven. De bewerking van een onderhoudstaak kan daarmee niet alleen algemene taken m.b.t. de installatie en gebouwen, maar ook concrete taken m.b.t. bijvoorbeeld regelaars, filters of trafo's real-time weergeven.

Beeldmateriaal