Integratie van data, systemen en processen

Transparante interfaces zijn een elementair bestanddeel van het platform

Als bedrijfsinformatiesysteem (BIS) positioneert Lovion BIS zich als centraal systeem om de bedrijfsprocessen van netbeheerders consistent af te beelden. In de individuele processen is de toegang tot data uit uiteenlopende bronnen essentiëel . Dat kan bijvoorbeeld commerciële data uit een ERP-systeem of bedrijfsmiddeldata uit het GIS zijn.


Integratie

Uit het oogpunt van de gebruiker

Voor de gebruiker is een consistente gebruikersinterface zonder systeemwissel of het wisselend gebruik van verschillende applicaties onontbeerlijk om tot een optimale procesondersteuning te komen. Daarom beschouwt Lovion BIS de directe en naadloze integratie in bestaande systeemlandschappen als hoofddoel van de architectuur en als fundamentele uitdaging voor een bedrijfsinformatiesysteem. De gebruiker staat uitdrukkelijk in het middelpunt. De aspiratie van Lovion daarbij is alle gebruikers de voor hun processen benodigde data optimaal samengesteld ter beschikking te stellen.

Integratie op systeem- en gegevensniveau

IT-systemen dienen als essentiële taak de juistheid en integriteit van de data zeker te stellen. Om dat te waarborgen ziet Lovion een integratie daarom niet als taak voor een ander programma, maar als essentiëel bestanddeel van de eigen productstrategie. Het integratieplatform van Lovion BIS is bovendien flexibel uit te breiden en kan aan de individuele eisen van een project aangepast worden. In die samenhang is de mogelijkheid data direct te integreren of in Lovion een replicatie op te bouwen erg belangrijk. Op die manier kan een gebruiker in Lovion BIS tegelijkertijd met zowel primaire data in het Lovion systeem alsook met secundaire data uit andere systemen werken.

Integratie op procesniveau

De organisatie van netbeheerders is, afhankelijk van ondernemingsgrootte en takenpakket, zeer verschillend. Meestal wordt tussen Asset Owner, Asset Management en Asset Service onderscheiden, die dan onder omstandigheden ook nog in verschillende ondernemingen ondergebracht zijn. In elk van deze gebieden dient de afwikkeling van een veelvoud aan processen gewaarborgd te worden, die zich in de basis in de onderstaande thema's laten opdelen:

 • Strategisch- en operatief Asset Management
 • Begroting (budgettering)
 • Controlling (kosten, tijd en kwaliteit)
 • Documentatie / bedrijfsmiddelbeheer
 • Planning, constructie en onderhoud
 • Operationeel, onderhoud, ontstoring, shutdown planning
 • Werkplanning en inzetplanning
 • Taakverwerking (mobiel, online en offline)
 • Aansluitingen (Klantenportaal)
 • Teller- en meetwezen
 • Management van extern personeel / dienstverleningen

Aangezien vrijwel alle bedrijfsprocessen zowel commerciële als technische aspecten afdekken, moet de afhandeling tot buiten de systeemgrenzen functioneren. Lovion System verenigt daarom voor de verschillende vakgebieden geoptimaliseerde standaardproducten, die de gebruiker een uniforme gebruikersinterface in één systeem bieden. De hoogwaardige integratiemogelijkheden van het systeem zorgen voor een veilige en transparante terugstroom van informatie in de gekoppelde externe systemen.

Interfaces met gangbare IT-systemen

Lovion BIS biedt interfaces met een grote verscheidenheid van systemen aan, waarvan er hieronder een aantal opgesomd zijn:

 • ERP (Enterprise Ressource Planning) – bijv. SAP, Schleupen, Wilken
 • GIS (Geoinformationssystemen) – bijv. Smallworld, ESRI, GISMobil
 • Integratieplatform FME
 • Web – bijv. OGC-diensten (WMS / WFS), SOAP-diensten
 • CAD (Computer-Aided Design) – DWG, DXF
 • Regeltechniek (SCADA) – PSIcontrol, HIGH-LEIT, Siemens regeltechniek
 • Microsoft OFFICE – Word, Excel, Outlook (Exchange)
 • DMS (Document-Management-System) – alle gangbare systemen
 • AVA (Aanbesteding, inkoop en accounting) – GAEB-formaat

Projectverslagen

Beeldmateriaal