Netaansluiting aanvraag aansluiting - planning - constructie - facturatie

Netaansluitingsproces met internetportaal en digitale aansluitakte

De software voor netaansluiting in Lovion BIS maakt het mogelijk een consistente afwikkeling van de taken inzake planning, ontwerp en realisatie met betrekking tot netaansluitingen door te voeren. In het kader van de realisatie van een netaansluiting zijn er vele interne en externe betrokkenen, die enerzijds procesgegevens aanleveren maar anderzijds ook benodigen. Het systeem waarborgt een consistente informatiestroom tussen energieleveranciers, hun klanten en de uitvoerend installateur. Alle bekende data wordt daarbij zonder mediabreuken in het systeem opgeslagen en wordt daarmee beschikbaar voor de relevante deelprocessen. De individuele producten kunnen elk afzonderlijk van elkaar ingezet worden, de grootste sterkte van de oplossing ligt echter in de koppeling van de diverse programma's.

Netaansluiting

Transparant beheer

Het product Lovion CONSUMER vormt de spil in de aansturing van het proces. Deze module neemt het beheer van leveringsverzoeken en de aansluitingsprojecten, van planning en coordinatie tot inbedrijfname in een digitale aansluitakte, voor zijn rekening. De processtatus alsook de inachtneming van de geplande tijdsbestekken is doorlopend zichtbaar. Daar bovenop worden de betrokkenen middels plausibiliteitscontroles door het proces begeleid. Deze informeren de energieleveranciers over openstaande taken of ontbrekende data, in het geval die noodzakelijk zijn om het proces te continueren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de klant nog geen opdrachtbevestiging gegeven heeft en daardoor het proces nog niet kan starten. Behalve de technische processen kunnen ook commerciële processen in het systeem bijgehouden worden. Door de integratie van een commerciëel systeem middels Lovion ERP CONNECT kunnen bijvoorbeeld SAP bestellingen gegenereerd worden en rekeningen aan klanten gestuurd worden.

Klantenportaal voor de aanvraag aansluiting

De aanvraag aansluiting kan met het product Lovion PORTAL elegant op de internetsite van de netbeheerder plaatsvinden. Naast de klassieke aanvraag via de post kunnen klanten met behulp van deze technologie de aanvraag aansluiting online bewerken en indienen. De invoer van de gegevens gebeurt op eenvoudige en flexibele wijze in dynamische formulieren, die ook rekening houden met relaties tussen de invoervelden, zoals bijvoorbeeld de geplande oplevering , de betaler en de eigenaar. Indien belangrijke gegevens ontbreken, wordt de klant daarover door het portaal geïnformeerd, zodat plausibele gegevens ontstaan. Middels een upload-functie kan de klant relevante documenten op eenvoudige wijze oploaden. Door de koppeling met de module Lovion CONSUMER kunnen de gegevens direct en zonder mediabreuken voor verdere verwerking van de netaansluiting gebruikt worden.


Netzanschluss

Installateursportaal voor de inbedrijfname

De inbedrijfname van een installatie vergt een vlekkeloze communicatie tussen de netbeheerder en de installateur. Een foutloze en snelle bewerking van de aanvraag tot inbedrijfname leidt tot kosten- en tijdbesparingen, maar ook tot een betere klanttevredenheid. En dat is precies waar het Lovion installateursportaal aanzet. Via het portaal kan de bouw, wijziging, uitbreiding of inbedrijfname aangevraagd worden. De online aanvraag is voorzien van verplichte en dynamische velden. Daarmee wordt enerzijds een foutloze invoer gewaarborgd en wordt anderzijds de installateur bij de invoer begeleid. Daar bovenop kan ook de tijdsplanning van de inbedrijfname via het installateursportaal lopen. De door de aanvrager gewenste datum wordt ingevoerd en er volgt direct een melding, of die datum al of niet mogelijk is. Deze melding kan ofwel direct in het portaal verschijnen, ofwel per email aan de installateur verstuurd worden. In het installateursportaal staat ook een upload-functie ter beschikking, waarop o.a. het ID van de installateur geupload kan worden, zodat tijdens het registratieproces de licentie gecontroleerd kan worden.

Essentiële regelgeving

De onderstaande regelgevingen vormen de basis voor de vakkundige realisatie van de producten voor het vakgebied netaansluiting:

 • DIN 1988 Technische voorschriften voor de drinkwaterinstallatie
 • DIN 18012 Huisaansluitingen - algemene planningsverordening
 • DVGW-G 459-1 en -2 Gasaansluiting huizen
 • DVGW-W 404 Wateraansluitleidingen
 • DVGW G 469 Drukcontrole procedure

Belangrijke eigenschappen

 • Digitale aansluitakte
 • Taakbaserende workflow
 • Budget-, tijd- en statusbeheer
 • Consistent proces van aanvraag t/m technische documentatie
 • Aanvraag aansluiting via het internetportaal
 • Geautomatiseerde plausibiliteitscontrole in formulieren
 • Afdelingsoverkoepelende aansluitprojecten in één blik
 • Geen mediabreuken, transparant
 • Interfaces met SAP

Projectverslagen

Beeldmateriaal