Netbeheer met geïntegreerde toegang tot SAP en GIS data

Onderhoud en reparatie op basis van wettelijke voorschriften en richtlijnen van de vakverenigingen

Met de Lovion producten voor het kernproces netbeheer wordt de aansturing en uitvoering van geplande maatregelen ondersteund. De basis daarvan vormt de bedrijfsmiddeldata van de netwerken, installaties en telwerken, die in Lovion BIS beheerd worden. Het proces wordt opgedeeld in de deelprocessen werkvoorbereiding, onderhoud/reparatie en inspectie. Voor elk van deze deelprocessen wordt een specifieke module van Lovion aangeboden. De procesmodules kunnen elk afzonderlijk van elkaar ingezet worden, de grootste sterkte van de oplossing ligt echter in de diepgaande koppeling van de producten.

Netbeheer

Productoverzicht

De producten Lovion WORK en Lovion TASK zijn zeer eng met elkaar verbonden en dienen voor het uitvoeren van maatregelen. Lovion WORK wordt in de werkvoorbereiding ingezet ten behoeve van capaciteitsplanning en operationele planning. Met Lovion TASK wordt in de buitendienst de mobiele verwerking ondersteund. Het product Lovion CONTROL dekt het bereik gaslekcontrole door externe dienstverleners af.

Uniform workmanagement voor alle processen

De aansturing van processen in de werkvoorbereiding is door middel van de centrale oplossing Lovion Work Management op uniforme wijze gerealiseerd. Dat maakt een transparent zicht op de betrokken medewerkers, resources en externe firma's mogelijk. Bovendien maakt dit een uniform budgetbeheer voor de disciplines netwerkconstructie, netbeheer, netaansluiting en tellerwezen mogelijk.


Netbeheer

Essentiële regelgeving

De onderstaande regelgevingen vormen de basis voor de vakkundige realisatie van de producten voor het vakgebied netbeheer:

 • W 392 Leidinginspectie en waterlekken
 • W 400-3 (TRWV) Exploitatie en onderhoud
 • G 465 (1) Gasleidingcontrole tot 4 bar
 • G 465 (2) Gasleidingen tot 5 bar – onderhoud
 • G 495 Onderhoud gasinstallaties
 • GW 119 Verbetering van bedrijfsprocessen door GIS
 • GW 120 Netwerkdocumentatie
 • GW 122 Netwerkinformatiesystemen
 • GW 134 IT-ondersteund onderhoud met GIS integratie
 • FW 401 -Deel 15 aanleg en statica van kunststofmantelbuisinstallaties voor stadsverwarming
 • FW 430 Distributie-installaties voor stadsverwarming
 • FW 525 Stadsverwarmingsstations
 • S 118 Verstrekking van netwerk inlichtingen
 • S 1000 Exploitatie van stroom leveringsnetwerken BG
 • V A3 Veiligheidsvoorschriften

Projectverslagen

Beeldmateriaal