Netwerkmanagement Workflow voor schakel/regel- en herstelmaatregelen

Netwerkmanagement Afbeelden van de workflow voor schakel/regel maatregelen

Met de Lovion GRID module kan het topologisch net weergegeven en het circuit ingekleurd worden. Op basis van die topologie kunnen dan de netwerken met de module Lovion ANALYZER geanalyseerd en geëvalueerd worden. Ten behoeve van het netbeheer kan daar bovenop met de modules Lovion SWITCHING en Lovion SWITCHBOARD de actuele operationele schakel/regel-standen geregistreerd en de workflow voor schakel/regel maatregelen incl. planning, goedkeuring en schakel/regel documentatie compleet afgebeeld worden.

Lösung für Netzführung

Netwerktopologie

De topologie van de netwerken, te weten de verbinding knooppunten en de begrenzing, kan in Lovion GRID weergegeven worden. Daarbij stamt de netwerkinformatie meestal uit het GIS systeem respectievelijk het beheersysteem.

Schakel/regelcircuit-inkleuring

Op basis van de normale schakel/regelpositie kan vervolgens met Lovion GRID een circuitinkleuring gedaan worden of met de module Lovion ANALYZER een netwerkanalyse met weergave van een digitale fittinglijst doorgevoerd worden.

Normaaltoestand

De netbeheerders beschrijven de operationele status van de bedrijfsmiddelen meestal in de netwerkdocumentatie. Deze informatie wordt in het GIS in de regel als statische informatie op basis van de normaaltoestand opgeslagen.Netzführung

Analyse van de actuele netstatus

Om in het netbeheer gebruik te kunnen maken van schakel/regel statussen, wordt over het algemeen een actuele registratie van bedrijfsstatussen in aparte overzichten of aparte schema's gebruikt. Een analyse van de netstatussen middels de topologie en normaaltoestand vindt plaats op basis netwerk tracing.

schakel/regel maatregelen

Schakel/regel maatregelen bij storingen kunnen ongepland en daarom ook op korte termijn doorgevoerd worden. De geplande schakel/regel maatregelen daarentegen worden, in het kader van reparaties, bouwprojecten en netplanningsactiviteiten, voor de middellange- en lange termijn voorbereid.


Netzführung

Belangrijke eigenschappen

  • Topologische weergave van het net
  • Netanalyse incl. circuit-inkleuring
  • Registratie van bedrijfsstatussen in de netdocumentatie en in de processen
  • Netstatussen als dynamische informatie
  • Toegang tot de actuele bedrijfsmiddelstatussen
  • Evaluatie van de geplande, actuele en historische netsituaties
  • Ondersteuning van de bedrijfsmatige besluitvorming
  • Genereren van schakeldocumentatie
  • Volledige integratie in de plannings-, bouw-, en onderhoudsprcodessen

Beeldmateriaal