Netwerkconstructie met transparant project- en budgetbeheer

Consistente procesondersteuning voor planning, ontwerp en bouw

Met de Lovion producten voor het vakgebied netwerkconstructie kunnen de taken m.b.t. planning, ontwerp en bouw van aan- en afvoernetwerken consistent uitgevoerd worden. De basis voor de aansturing van de processen vormt daarbij de in Lovion BIS beheerde bedrijfsmiddeldata van netwerken, installaties en telwerken. Voor elk van de deelprocessen grafische planning, calculatie en processturing wordt een gespecialiseerde oplossing aangeboden. De procesmodules kunnen elk afzonderlijk van elkaar ingezet worden, de grootste sterkte van de oplossing ligt echter in de diepgaande koppeling van de diverse betrokken modules. In Lovion BIS wordt, naast de technische weergave, ook de kostenweergave afgebeeld, en wel van de geraamde en geplande kosten tot en met de werkelijke kosten.

Netwerkconstructie

Transparant projectbeheer met status-, tijd- en budgetbeheer

Het product Lovion PROJECT vormt de spil in de aansturing van het proces projectbeheer. Het beheer van alle acties, van planning en coördinatie tot en met de daadwerkelijke bouw wordt door deze module in een digitale bouwakte afgedekt. De processtatus alsook de inachtneming van de geplande tijdsbestekken is doorlopend zichtbaar. Door de integratie met commerciële systemen kan een doorlopende budgetbewaking plaatsvinden.

Elegant hulpmiddel voor planning en calculatie

Lovion DESIGN dient voor het maken van tekeningen in het kader van planning en ontwerp. Het zwaartepunt ligt daarbij op een eenvoudige en intuïtieve bediening. Indien gewenst is het mogelijk op externe gegevens zoals DXF-bestanden van tekeningen of luchtfoto's, toe te grijpen. Met Lovion COSTING kan vanuit de geplande bedrijfsmiddelen geautomatiseerd een kostencalculatie afgeleid worden.


Netwerkconstructie

Homogeen workmanagement voor alle processen

De aansturing van processen is door het in Lovion System diep verankerde Workmanagement voor alle vakgebieden uniform te gebruiken. Daardoor is er een transparant zicht op het ingezet personeel, de resources en de externe bedrijven. Bovendien kan er met het workmanagement een uniforme budgetbewaking over alle processen bereikt worden.

Essentiële regelgeving

De onderstaande regelgevingen vormen de basis voor de vakkundige realisatie van de producten voor het vakgebied netwerkconstructie:

 • W 400-1 (TRWV) Planning
 • W 400-2 (TRWV) Bouw en keuring
 • FW 401 - deel 12 Aanleg en statica van kunststofmantelbuizen
 • HOAI (Ereloonverordening architecten en ingenieurs)
 • W 300 Wateropslag - Planning en bouw
 • G 492 Gasmeetinstallaties tot 100 bar, planning
 • G 459-1 Gas-netaansluiting
 • GW 12 Planning en bouw van kathodische corrosiebeschermende installaties

Belangrijke eigenschappen

 • Gerelateerd aan het SAP systeem via kostenplaats zoals opdracht of PSP-element
 • Budget-, tijd- en statusbewaking van de maatregelen
 • Digitale bouwakte met alle documenten
 • Grafische planning en calculatie
 • Interface met aanbesteding, inkoop en accounting systemen met de GAEB standaard
 • Planning van eigen en extern personeel in een GANT-diagram
 • Afdelingsoverkoepelende taakplanning
 • Beheer van regelmatig benodigde middelen
 • Beheer van apparatuur (bijv. graafmachines, lasapparaten)
 • Mobiele verwerking op smartphones, tablets en laptops
 • Tijd- en materiaalregistratie

Projectverslagen

Beeldmateriaal