Storingsmanagement: het complete ontstoringsproces

Storingsmanagement met Lovion OUTAGE

Met behulp van het storingsmanagement en outage Lovion OUTAGE kan het volledige ontstoringsproces van de storingsmelding tot en met de documentatie, commerciële afwikkeling en de berichtgeving aan de relevante vakverenigingen consistent doorlopen worden. Daarbij doorloopt men in essentie de volgende processtappen:


Storingsproces

Storingsmanagement

Workflow

  • Aanname storingsmelding
  • Doorsturen aan de buitendienst
  • Ontstoring
  • Gegegevens bijwerken
  • Bepaling omvang
  • Kwaliteitscontrole
  • Afsluiten storing
  • Rapportage (o.a. BNetzA)

Rapportage

Met Lovion OUTAGE kunnen standaardrapportages (BNetzA, FNN, DVGW), dag-, week- en kwartaalrapportages gegenereerd generiert worden. Ook de gegevens voor de XML-Webservice van het BNetzA kunnen aangeleverd worden en kan de netkwaliteit geanalyseerd worden. Het resultaat wordt in een duidelijk lijst- of cirkeldiagram weergegeven en kan vanuit de software bijvoorbeeld direct naar Microsoft Excel doorgesluisd worden. Naast het genereren van deze rapportages kan ook de netkwaliteit geëvalueerd worden. Daartoe worden de bekende parameters (SAIFI, SAIDI und CAIDI) voor het bepalen van de betrouwbaarheid van het distributienet berekend.

Onderbrekingsfrequentie H u (SAIFI): Dit kengetal geeft aan, hoe vaak een klant gemiddeld per jaar door een uitval getroffen is.

Onderbrekingsduurduur T u (CAIDI): Dit getal geeft aan, hoe lang de gemiddelde onderbreking geduurd heeft.

Nietbeschikbaarheid Q u (SAIDI): Dit getal is het product van de uitvalfrequentie en uitvalduur en is een indicatie van de waarschijnlijkheid dat een klant op een willekeurig moment door uitval getroffen wordt, respectievelijk voor de gemiddelde tijdsduur per jaar dat een klant door uitval getroffen wordt.

Gemiddelde max. onderbrekingstijd: De gemiddelde max. onderbrekingstijd geeft aan, hoe lang het bij storingen met leveringsonderbreking geduurd heeft, totdat alle klanten weer geleverd kregen.

Verdere parameters: statistische gegevens, zoals bijvoorbeeld de betrouwbaarheid, worden op basis van de IEEE 1366 index, die in de internationale UNIPEDE-deskundigen DISQUAL vastgelegd werd, berekent en in Lovion OUTAGE in beschouwing genomen.


Projectverslagen

Beeldmateriaal