Tellerwezen uitbouw, vervanging, periodieke vervanging en uitlezing

Inzetplanning en mobiele bewerking voor telwerken en apparatuur

De energieleveranciers hebben een veelvoud aan processen m.b.t. apparatuur met de meest uiteenlopende complexiteit. De bandbreedte varieërt daarbij van de periodieke telwerkvervanging, de de- en montage van apparatuur tot en met de periodieke meterstandopname en de afsluiting. Daarbovenop komen dan nog de nieuwe uitdagingen voor wat betreft smart-meters waarmee de energieleveranciers zich geconfronteerd zien. Met de Lovion producten voor telwerken en apparatuur kunnen alle apparatuurgerelateerde processen snel en efficiënt bewerkt worden.

Zählerwesen

Taken starten, gekoppeld met SAP IS-U

De aansturing van de telwerkprocessen gebeurt in Lovion door middel van taken. Bij veel bedrijven komt de initiële informatie dat er iets met een apparaat dient te gebeuren bij telwerk-relevante processen, uit SAP IS-U. Hierin worden periodieke vervangingen of controle-uitlezingen en andere apparaat-relevante servicetaken in de vorm van meldingen gegenereerd. De SAP meldingen worden aan Lovion overgedragen en daar geëvalueerd. Afhankelijk van het type melding wordt automatisch een dienovereenkomstige taak in Lovion gegenereerd.

Inzetplanning met Lovion DISPATCH

De inzetplanning gebeurt met het product Lovion DISPATCH. Daarbij kan het zich enerzijds om de eigen monteurs handelen, anderzijds kunnen ook externe dienstverleners taken toebedeeld worden. Lovion DISPATCH biedt een interactief GANTT-diagram, waarin de taken en resourcen overzichtelijk weergegeven worden. Het plannen gebeurt heel gebruiksvriendelijk met drag&drop met de muis. Nog niet toegewezen taken kunnen eenvoudig op de lijst met open taken in het GANNT-diagram gesleept worden. De voor de uitvoer van de taken beschikbare capaciteit wordt in een apart weergavevenster weergegeven. De resultaten van de inzetplanning zoals bijvoorbeeld de verantwoordelijke medewerker, bewerkingstijd (termijn/deadline), worden in de taak opgeslagen. De monteur krijgt aan de hand van deze informatie de taken op zijn mobiel toestel overgedragen.


Zählerwesen

Mobiele bewerking

De mobiele bewerking in Lovion kan op laptops, tablets of smartphones plaatsvinden. Voor telwerkprocessen worden in de regel smartphones of tablets ingezet. Daartoe worden iOS (Apple-) en android-systemen ondersteund. De toebedeelde taken krijgt de buitendienstmedewerker in een begrijpelijke ToDo-weergave aangeboden. Op die manier heeft hij overzicht over de planning van de dag en de actuele week. De taakbewerking kan ook zonder netwerkverbinding (offline) geschieden, zodat men niet afhankelijk is van het mobiele netwerk. Synchronisatie met de server vindt automatisch plaats zodra er verbinding gemaakt wordt. Zodoende kan de actuele taakstatus snel in de werkvoorbereiding gebruikt worden.

Automatische registratie van teller- en meetwaardes

In het teller- en meetwezen moet de data van een veelvoud aan toestellen uitgelezen worden. Behalve door analoge en digitale telwerken wordt er ook nog data geleverd door modems, gegevenscompressors en toonfrequent-ontvangers. Lovion kan de data van deze apparaten automatisch verwerken. Bij elektronische telwerken gebeurt dit door middel van optische koppelaars en bij mechanische telwerken kan de tellerstand automatisch herkend worden middels een geïntegreerde beeldherkenning.

Apparatenlijst ter validatie

Op de mobiele werkplekken heeft men toegang tot de door SAP IS-U gegenereerde lijst met geldige apparaten. Deze wordt in de regel bij de invoer van serienummers door middel van barcodescan ter validering gebruikt. Naast de apparaten zelf kunnen ook andere gegevens gevalideerd worden. Bij uitleesprocessen vindt in de regel een validatie van de uitgelezen meterstand tegenover de prognosticeerde meterstand plaats. Aanvullend wordt dan meestal nog een foto van de uitgelezen meterstand genomen.

Belangrijke eigenschappen

  • Digitale testrapporten en formulieren voor mobiele bewerking
  • Foto's telwerken ter documentatie
  • Mobiele bewerking op smartphones, tablets en laptops
  • Tijd- en materiaalregistratie
  • Ondersteuning van barcode en QR-code etikettering
  • Datavalidatie
  • Transactiebevestiging met digitale handtekening
  • Optimale resourcenplanning
  • Snelle synchronisatie van de mobiel ingevoerde data

Projectverslagen

Beeldmateriaal