Lovion CONSUMER Netaansluiting

Screenshot met features

Netaansluitingsproces met digitale aansluitakte

Met de Lovion producten voor het netaansluitingsproces kunnen de taken voor een netaansluiting op een eenduidige manier doorgevoerd worden. Zoals bij alle Lovion procesmodules waarborgt de taakgebaseerde workflow in Lovion dat het gehele proces transparant is. De Lovion oplossing positioneert zich tussen GIS en SAP en bedient zowel de interne- als de externe deelnemers aan de workflow.

Het proces delen we op in de volgende deelprocessen:

Prozesse

Contract sluiten

Deze stap bestaat uit de taken calculatie en contract. Hier ontstaan de eerste procesgegevens met de bijbehorende contractgegevens. Daarbij kunnen ook de debiteurorder in SAP SD en het „IS-U Huis“ in SAP gegenereerd worden.

Uitvoering

Na het sluiten van het netaansluitingscontract begint de uitvoering met de tijd- en materiaalplanning. Daarnaast worden de externe werkzaamheden zoals bijv. de graafwerkzaamheden en de montagewerkzaamheden in opdracht gegeven. Na het beëindigen van de montage wordt automatisch een taak voor het inmeten van de nieuwe aansluiting gegenereerd.

Inbedrijfname

Na het realiseren van de aansluiting volgt het plaatsen van de meter en de inbedrijfname door de netbeheerder bijv. door de installateur. Aansluitend worden via de interface Lovion ERP CONNECT met SAP SD de orders gefactureerd en worden de rekeningen aan de klant gestuurd. Tevens wordt de aansluitingsakte vervolledigd en gearchiveerd.

Operationeel

Met de inbedrijfname begint de levenscyclus van de nieuwe bedrijfsmiddelen. De cyclische taken zoals de 12-jarige periodieke controle voor gasaansluitingen worden in de onderhoudsplanningen opgenomen. Deze worden ofwel in Lovion ofwel in derdensystemen zoals bijv. SAP PM beheerd. De digitale aansluitakte staat ook voor de operationele organisatie permanent ter beschikking.

Beeldmateriaal