Lovion CONTROL Gaslekdetectie digitaal gedocumenteerd

Screenshot met features

Gaslekdetectie digitaal gedocumenteerd

Voor de digitale documentatie van de gaslekcontrole conform de DVGW-richtlijn G465 staat de module Lovion CONTROL ter beschikking. Daarmee kan de controle van een testgebied georganiseerd en in zones beheerd worden. Voor elk testgebied kunnen controles, bestaand uit leidingpunten, huisaansluitingen, schades en defecten vastgelegd worden. Optioneel kunnen de gecontroleerde trajecten met de dienovereenkomstige GPS-route opgetekend worden. Elk gedocumenteerd punt bevat projectspecifieke attributen, zoals bijvoorbeeld gaslekzoeker, loods, detector of locatie.

Uitvoeren van de detectie

Bij de digitale documentatie van de gaslekdetectie worden leidingspunten, huisaansluitingen, schades en defecten vastgelegd. Ieder punttype beschikt over het attribuut "Status" waarvoor naar believen cataloguswaarden geconfigureerd kunnen worden, bijvoorbeeld de huisaansluiting met de toestand "gecontroleerd" of "niet gecontroleerd". Ook kan bijvoorbeeld een schade met de statuswaarden "prelocation" en de klassificeringen A1, A2, B of C voorgedefinieerd worden. De combinatie van punttype en status wordt met een eenduidig symbool weergegeven en aan de vastgelegde punten kunnen foto's en andere documenten gekoppeld worden.

Schadeschets

Wordt bij de controle een gebrek of schade vastgesteld, kan dit op een digitale schets gedocumenteerd worden. Het optekenen van de schadeschets gebeurt met behulp van redlining-functies, direct op het inrichtingsplan. De vooraf geconfigureerde tekenfunctionaliteiten bieden het voordeel dat de gebruiker snel geometrieën kan vastleggen. De layout van het stempelveld is vrij configureerbaar en attributen zoals datum, gaslekzoeker, loods, detectieapparaat en adres worden automatisch ingevuld, zodat het stempelveld eenduidig is.

Detectieresultaten

Met Lovion CONTROL kunnen alle doorgevoerde controles in een overzicht weergegeven worden. De controles kunnen naar status gefilterd worden. Van elke controle worden de punten op de kaart weergegeven en bovendien wordt de redlining-geometrie van de schadeschets en optioneel ook de GPS-route weergegeven. De resultaten kunnen naar verschillende criteria gefilterd worden. Ook is het mogelijk met behulp van standaardfunctionaliteiten de data te exporteren.

Beeldmateriaal