Lovion COSTING Kostencalculatie

Screenshot met features

Kostencalculatie in het kader van een planning

Met de ontwerpoplossing Lovion COSTING kan een kostencalculatie voor een gepland project gegenereerd worden door het gebruik van voorgedefiniëerde tools met ontwerpobjecten, bestaande uit geometrie en technische data. Door het koppelen van bestekken kan uit de automatisch gegenereerde stuklijst een kostenberekening gegenereerd worden. Wanneer er een koppeling met SAP is kunnen er bovendien direct PSP-elementen gegenereerd worden en in SAP opgeslagen worden.

Tekenobjecten

In Lovion COSTING worden Redlining-geometriën volwaardige tekenobjecten met attributen. Deze attributen kunnen vrij gedefiniëerd worden maar kunnen ook uit de vakdiscipline-objecten overgenomen worden. Een geplande gasleidingsectie beschikt dan bijvoorbeeld over de attibuten materiaal en nominale diameter (DN). De gegevens worden in keuzelijsten ter beschikking gesteld. Het geïntegreerd Style-systeem zorgt voor een grafische weergave van de tekenobjecten die afhankelijk is van de ingestelde attribuutwaarden. Door de aanvullende attributen is tevens een gedetailleerdere kostencalculatie mogelijk.

Kostencalculatie

Wanneer de tekenobjecten van Lovion DESIGN ingezet worden bestaat nog de bijkomende mogelijkheid uit het ontwerp een ruwe kostenraming af te leiden en in Lovion PROJECT te beheren. Het ramen van de kosten gebeurt d.m.v. de koppeling met een bestek, waarin ook de kosten van de individuele posities staan. Met de bijbehorende volumestructuur welke van de ontwerptekening afgeleid wordt krijgt de gebruiker een ruwe kostencalculatie, welke dan t.b.v. een voorlopige budgetplanning gebruikt worden kan en in het kader van de budgetcontrole met de daadwerkelijke kosten kan worden vergeleken.

Koppeling met andere systemen

Op basis van de projectcalculatie kunnen middels de module Lovion AVA CONNECT ook de gegevens in GAEB-formaat aan gangbare AVA systemen zoals California of Sysbau doorgegeven worden. T.b.v. een verdere procesoptimalisatie kan m.b.v. Lovion ERP CONNECT ook een koppeling met diverse SAP-modules, zoals bijv. PM, MM, IS-U, HR of PS, gerealiseerd worden. Dat biedt de gebruiker de mogelijkheid direct vanuit Lovion PROJECT orders in SAP te genereren of ordergegevens bidirectioneel te synchroniseren. Een verdere toepassing is het inzetten van materiaalmanagement met de moduleSAP MM-SRV. De technische realisatie met Lovion ERP CONNECT wordt in SAP met BAPI's in een eigen naamconventie aangestuurd .

Beeldmateriaal