Lovion DB DESIGN Datamodellering

Screenshot met features

Menugestuurde definitie van datamodellen

De datamodellen zijn de basis en het fundament van de bedrijfsmiddellendocumentatie. Daarom is het van groot belang, dat deze datamodellen perfect bij het bedrijf en de daarop afgestemde processen passen. De datamodellen van de Asset producten zijn standaard datamodellen, welke met veel ervaring en met ondersteuning door onze klanten opgezet zijn en doorlopend verder ontwikkeld worden. Een standaardproduct moet natuurlijk aan individuele wensen en eisen aangepast kunnen worden, alleen dan kan zekergesteld worden dat de datamodellen optimaal ingezet kunnen worden.

Lovion DB DESIGN biedt alle mogelijkheden die een professionele ontwikkelingsomgeving voor datamodellen nodig heeft. Bestaande datenmodellen kunnen vereenvoudigd, gewijzigd of uitgebreid worden en dat geldt zowel voor de objectklassen als voor de velden. De talrijke dataveldvarianten die onze software Lovion BIS ondersteund worden zonder uitzondering afgedekt:

  • Verplichte velden
  • Numerieke velden
  • Tekstvelden
  • Cataloguswaarden
  • Tijdvelden
  • Logische velden
  • Homogene en heterogene join-velden
  • Booleaanse (ja/nee) velden.

Met behulp van de grafische ondersteuning zijn wijzigingen aan de datamodellen comfortabel door te voeren. Daartoe scheidt Lovion DB DESIGN de beschrijving van standarmodellen van de aanpassingen, daardoor is het dan ook eenvoudiger latere updates van de standaardproducten door te voeren. De beschrijvingen van de datamodellen worden volledig transparant in XML-bestanden beheerd, welke indien gewenst ook direct bewerkt kunnen worden. Ook een volautomatische aanpassing van de tabellenstructuren in de ondersteunde relationele databankmanagementsystemen is mogelijk, bovendien wordt daarbij ook het upgraden van tabellenstructuren met behoud van de data ondersteund.

Beeldmateriaal