Lovion DESIGN Planning

Screenshot met features

Tekeningen vanaf kaartmateriaal genereren

Met de planningsmodule Lovion DESIGN kunnen op basis van actuele kaarten heel snel tekeningen gegenereerd worden. De informatie kan middels een geautoriseerd beheer van lagen en projecten alle systeemgebruikers ter beschikking gesteld worden. De eenvoudige tools maken een ook een precieze detailplanning mogelijk.

Planningsbeheer

Lovion DESIGN beschikt over een geïntegreerd planningsbeheer. Elke planning wordt gekoppeld aan het bijbehorend planningsgebied op de kaart via de geïntegreerde grafische weergave. Alle planningsgebieden worden op de overzichtskaart weergegeven en worden afhankelijk van attribuutwaardes zoals actuele planningsstatus ingekleurd. Middels het selecteren van een planningsgebied kan de bijbehorende tekening geopend worden. Voor elk planning kan een willekeurig aantal tekeningen gegenereerd worden. Elke tekening beschikt wederom over verschillende stamgegevens en een vlakgeometrie. Het perceel kan in het planningsgebied gezet worden. Reeds beschikbare tekeningen kunnen gedupliceerd worden, zodat gemakkelijk meerdere planningsvarianten gemaakt kunnen worden. Uit bestaande redlining-bestanden kunnen eveneens nieuwe tekeningen gegenereerd worden. Bij het opslaan worden alle zichtbare redlining-geometrieën aan de actuele tekening gekoppeld.

Tekeningen

Elke tekening bestaat uit meerdere lagen, waarop o.a. de redlining-geometrieën getekend worden. De lagen kunnen vrij gedefinieerd worden, zo kan bijv. voor elk medium (gas, water, stroom etc.) een aparte laag gemaakt worden. Die lagen kunnen aan- en uitgezet worden, daarnaast kunnen ze ook vergrendeld worden. Een nieuwe tekening heeft initieël een voorgeconfigureerd aantal lagen. T.b.v. de planningen kan rasterdata in een willekeurige rechthoek ingelezen worden en vervolgens in het plan getransformeerd worden. Middels deze functie kan bijvoorbeeld een bebouwingsplan met gebruik van overeenkomstige referentiepunten achter de as-built tekening gelegd worden, zodat de bestaande bebouwing en grenzen bij de planning gebruikt kunnen worden.

Tools

Om het de planner gemakkelijk te maken bij het genereren van tekeningen, staan voorgedefiniëerde blokken ter beschikking. Een tool bestaat uit de redlining functie en de daarbij horende weergave. Elk tool heeft een beschrijving en wordt aan een thema toegekend. Daardoor kunnen de tools mediumafhankelijk aan de planner aangeboden worden. Alle tools worden in een keuzelijst met beschrijving weergegeven. Legenda's, opmerkingen, complexe symbolen of doorsnedes kunnen als redlining geometrie getekend en daarna opgeslagen worden. Vanaf dat moment staan ze voor de planner als blok in de keuzelijst ter beschikking en kunnen per drag & drop op de tekening geplaatst worden. De groepering van een geplaatst blok kan worden afgebroken, waardoor de geometrie dan weer uit individuele elementen bestaat en de inhoud van het blok achteraf wijzigbaar is.

Tekenfuncties

Met de „parallel“-functie kunnen bestaande lijnen parallel gekopiëerd worden door een afstand tot het origineel in te geven of door interactieve bewerking, waarbij de parallelle kopie met de muis verschoven en geplaatst wordt. Er kunnen ook in één bewerking meerdere parallelle lijnen gegenereerd worden. Met de functie „exploderen“ worden lijnen in secties opgedeeld, verlengen of inkorten van lijnen kan met de „trim“ functie. Loodrechte lijnen kunnen met de functie „loodrecht“ gegenereerd worden. Alle tekenfunctionaliteiten kunnen interactief met de muis of door de invoer van een waarde uitgevoerd worden.

Autorisatie

Lovion DESIGN beschikt over een uitgebreide autorisatie, waarmee de toegangsrechten van de gebruikers op het niveau van planning, tekening en laag gedefiniëerd kunnen worden. Een groep gebruikers kan ook alleen-lezen rechten op de planningen en tekeningen toegekend worden, waardoor de planningen en tekeningen wel ingekeken maar niet gewijzigd kunnen worden. De toegangsrechten zijn ook disciplineafhankelijk in te richten, waardoor bijv. de planner GAS lees- en schrijfrecht heeft op de laag gas, maar op de lagen water en stroom alleen leesrechten. Zodoende kunnen dan ook alle disciplines simultaan (concurrend) door verschillende gebruikers gepland worden. Daarnaast legt de autorisatie ook nog vast, of een gebruiker het recht heeft planningen en tekeningen te genereren, bewerken of wissen.

Beeldmateriaal