Lovion DISPATCH Dispatching

Screenshot met features

Taken aansturen en toekennen

Het aansturen van uit te voeren activiteiten geschiedt in Lovion BIS door taken, welke in de module Lovion WORK gegenereerd worden en die een centrale rol spelen. Later in het proces worden deze taken dan met de module Lovion DISPATCH de verantwoordelijke medewerkers toegekend. De mobiele bewerking van de taken gebeurt ofwel in Lovion TASK ofwel in Lovion TASK APP.

De arbeidsplanning wordt in Lovion DISPATCH in een interactief GANTT-diagram doorgevoerd. Dit biedt een overzichtelijke weergave van taken in verbinding met de beschikbare resources. Het plannen gebeurt op eenvoudige wijze per drag&drop met de muis. Niet toegekende taken kunnen gewoon met de muis vanuit de lijst met te plannen taken naar het GANTT-diagram gesleept worden. De voor het uitvoeren van de taak beschikbare capaciteit wordt in een apart weergavebereik weergegeven.

De geïntegreerde ruimtelijke weergave van de taken op de planningskaart maakt het mogelijk effectieve taakpaketten te definiëren in ruimtelijk samenhangende gebieden, welke middels een algoritme geautomatiseerd geclusterd kunnen worden. In het dispatching wordt de dagelijkse gang van zaken bij het afwerken van taken doorgevoerd. Behalve de vaktechnische aspecten moet daarbij ook rekening gehouden worden met organisatorische variabelen zoals ziekmeldingen of niet planbare gebeurtenissen.

Lovion DISPATCH stelt alle beschikbare informatie m.b.t. de geplande taken op een transparante manier ter beschikking. De inhoud van takenpaketten / werkpakketten kan bekeken en eventueel aangepast worden. De bewerkingsstatus van de taken is d.m.v. de statuswaarde te monitoren en is m.b.v. de overeenkomstige status-inkleuring meteen duidelijk. Bijzondere taken zoals bijv. aan een tijdtip gebonden taken of ontstoringstaken kunnen van een eigen symboliek voorzien worden.

Beeldmateriaal