Lovion DOCUMENTS Document management

Screenshot met features

Documenten met relaties

Lovion DOCUMENTS biedt uitgebreide mogelijkheidheden voor het opslaan en het beheer van documenten in Lovion BIS. Doordat Lovion DOCUMENTS een geïntegreerde module is, maakt deze het mogelijk documenten centraal te beheren en met één of meerdere objecten in Lovion BIS te relateren. Naast de documenten zelf wordt ook de bijbehorende metadata beheerd en daarmee is het dan o.a. mogelijk de documenten te classificeren.

Met behulp vam Lovion DB DESIGN kunnen ook naar believen velden toegevoegd worden.

Middels een overzichtstab, vormgegeven overeenkomstig de andere modules, kunnen documenten op eigenschappen gefilterd worden zodat ze snel een eenvoudig gevonden worden.

Door de relatie met geogereferenceerde objecten in Lovion BIS kan ook ruimtelijke informatie m.b.t. documenten gebruikt worden.

Geïntegreerd in het systeem

Naast de bovengenoemde functionaliteite breidt Lovion DOCUMENTS ook het documentmanagement in andere modukles uit.
De functionaliteiten staan o.a. in Lovion CONSUMER oder Lovion PROJECT ter beschikking.

Microsoft Outlook ondersteuning

Lovion DOCUMENTS ondersteund bovendien het toevoegen van eMails uit Outlook middels drag & drop. Eigenschappen zoals "Betreft" of "Afzender" worden automatisch opgeslagen en zijn daarmee dan later t.b.v. het zoeken en filteren beschikbaar.

Beeldmateriaal