Lovion ERP CONNECT integreert commerciëele gegevens

Screenshot met features

SAP interfacevoor de SAP-modules IS-U, PM, PS, MM, HR en CATS

Lovion ERP CONNECT vormt de technische vebindingsschakel tussen Lovion en het in het systeemlandschap ingezette ERP-systeem (veelal SAP). De schematische weergave hieronder verschaft een globaal overzicht van de systeemstructuur en de ondersteunde SAP modules.

Werkwijze

Lovion CONNECT kan op verscheidene manieren op functies in SAP toegrijpen. Een mogelijke verwerkingsmethode bundelt individuele transacties in een bulktransactie om zodoende bijvoorbeeld alle entiteiten van een bepaald soort orders en transactieposities, functieplaatsen, apparatuur of meldingen in één keer met Lovion te synchroniseren. Een andere verwerkingsmethode maakt het mogelijk individuele SAP orders en meldingen te genereren, afhankelijk van de vrijgave van orders in Lovion.

Pull-methode

De zogenaamde Pull-methode wordt in het kader van geplande projecten ingezet. Uit de SAP onderhoudsplanning resulterende worden door Lovion WORK overeenkomstig de verschillende filtercriteria opgehaald en voor de operationele planning voorbereid. Deze voorbereiding houdt rekening met de order en alle relevante substructuren daarvan. Afhankelijk van het proces c.q. scenario vindt de verwerking van de orderdata en de uitvoering daarvan plaats in voor Lovion WORK en Lovion TASK kenmerkende structuren.

Overname van relevante meldingen en orders met oproepen per RFC (Remote Function Calls) en onderstaande filterfuncties:

 • datumbereik
 • systeemstatus
 • klantenstatus
 • soort melding
 • ordertype

Push-methode

De Push-methode maakt het mogelijk een vanuit SAP geïnitieerde informatieoverdracht direct in Lovion WORK verder te bewerken. Deze methode dient ter rechtstreekse sturing van werkprocessen, met uitzondering van geplande projecten. Lovion ERP CONNECT ondersteund de tussentijds opslag in speciale databankstructuren van de voor de verdere verwerking van taken noodzakelijke informatie. Deze structuren worden als on-/offline referenties gebruikt, bijvoorbeeld als verwijzing. Daarnaast kunnen voor de SAP orders en SAP meldingen, in afhankelijkheid van bijv. het soort order, direct taken in Lovion gegenereerd worden. Bij het genereren of bij een statuswijziging van meldingen en orders wordt onmiddelijk data aan de SAP workflow-events gestuurd. Daarnaast kunnen in Lovion ook individuele orders (bijv. een in SAP gegenereerde reparatieopdracht of taakpakketten voor het jaarlijks onderhoud van brandkranen) aan een doorlopende SAP order gekoppeld worden.

Gegevensstructuur

Bij de bidirectionele data-overdracht worden onderstaande gegevens uitgewisseld:

 • ordertype
 • verantwoordelijke eenheid
 • takenlijstgroep
 • planningsdata voor bewerking
 • werkinstructies
 • de gedefiniëerde transacties
 • de eventueel aanwezige meldingen