Lovion GEO CONNECT integreert geographische data

Screenshot met features

Koppeling met GIS voor grafische en technische data

De module Lovion GEO CONNECT zorgt voor een hoogwaardige en eenvoudige datakoppeling tussen Lovion en het GIS systeem. In een comfortabel menu wordt geconfigureerd welke GIS-data gekoppeld dient te worden en de gekoppelde data kan ook oo eenvoudige wijze geparalleliseerd en bewaakt worden. In de andere richting kunnen wijzigingen door Lovion-gebruikers naar GIS overgenomen worden. Met Lovion GEO CONNECT kan binnen Lovion de meest uiteenlopende GIS-data beschikbaar gesteld worden:

  • Grafische data
  • Technische data
  • Interne data
  • Topologie
  • Schema's
  • Gerelateerde documenten
  • Adressen
  • Percelen
  • Informatie t.b.v. SAP koppeling

Uitlezen van data

Het uitlezenvan zowel de grafische data als ook de technische data gebeurt in de regel differentieel. Dat betekent dat na de initiële koppeling met GIS alleen nog de wijzigingen uitgewisseld worden. De data kan voor individuele regio's of voor het complete verzorgingsgebied uitgelezen worden.

Repositories

Het uitlezen van de technische data is in zogenaamde repositories opgedeeld, die bijvoorbeeld overeenkomen met de branches gas, water en stroom. Verschillende repositories kunnen onafhankelijk van elkaar (ook parallel) uitgelezen worden. Ook het uitlezen van een individuele repository kan geparallelliseerd worden.

Configuratie

De configuratie van Lovion GEO CONNECT wordt in een boomstructuur weergegeven. De potentiële elementen van de configuratie, zoals repository, tabel, veld, layer etc. zijn middels icons herkenbaar. De betekenis van de icons wordt in een legende verklaard. Nieuwe elementen worden met een "Invoegen-knop"toegevoegd. Wijzigingen worden in speciale editors doorgevoerd, die met een dubbelklik op een element automatisch geopend worden. Deelconfiguraties zoals individuele layers, maar ook complete repositories, kunnen met copy & paste verschoven of gekopieerd worden.

Opslaan van de configuratie

De complete configuratie wordt als XML-structuur in een eigen dataset van de GIS-databank opgeslagen en kan ook als XML-bestand geëxporteerd of geïmporteerd worden. Zodanig kan men de complete configuratie per email verzenden of bijvoorbeeld een versiegestuurde backup maken. Problemen met de configuratie (bijvoorbeeld wanneer een veld uitgelezen moet worden dat echter in het GIS ontbreekt) worden in de boomstructuur aan de desbetreffende elementen weergegeven en kunnen dus gemakkelijk gevonden en opgelost worden. Er is ook een speciale weergavemodus voor layers, waarin de layers met hun attributen in tabelvorm weergegeven worden. Zo heeft men een goed overzicht over de gekozen attributen en hun objectklasses in het GIS.

Beeldmateriaal