Lovion GRID Topologie

Screenshot met features

Dependentie van schakelaarstanden

Met behulp van de module Lovion GRID kunnen delen van het stroomnet in verschillende kleuren weergegeven worden in afhankelijkheid van de desbetreffende schakelaarstanden. Door het implementeren van deze module wordt de databankstructuur van Lovion BIS met de opslag van topologiegegevens uitgebreid. Wanneer het beginpunt van een kabel gedefiniëerd wordt, kan vanaf dat punt het bijbehorende net stapsgewijs of automatisch ingekleurd worden. Het inkleuren gebeurt behalve in situatieschetsen en overzichtskaarten ook in de desbetreffende overzichtsschema's.

Naast het inkleuren van de betrokken circuits voor laag-, midden- en hoogspanning op basis van de actuele schakelaarstanden kunnen ook omschakelingen in de buitendienst direct gesimuleerd worden. Daartoe kunnen de schakelstations gekozen worden, waarna de tijdelijke onderbrekingen of verbindingen ingesteld worden. De daarop volgende analyses houden dan rekening met deze nieuwe schakelsituatie. De ingekleurde circuits worden in het hoofdmenu van de module Lovion GRID ook statistisch met het aantal bijbehorende randen weergegeven.

Beeldmateriaal