Lovion MAPS Kaartinformatie voor derden

Screenshot met features

Kaartinformatie op internet comform GW 118

Met de GW 118 en S 118 t.b.v. het “verstrekken van inlichtingen door leveringsbedrijven” heeft de DVGW resp. VDN een regelgeving uitgewerkt welke de kaartinformatievoorziening duidelijk definiëert. Het product Lovion MAPS voldoet aan deze regelgeving en maakt het leveringsbedrijven mogelijk een niet discriminerend kaartinformatiesysteem op internet te realiseren. Veelal zijn het bouwbedrijven en planningbureaus welke behoefte aan kaartinformatie hebben en die dan middels Lovion MAPS toegang tot deze informatie kunnen krijgen.

De client

De Lovion MAPS client werd in HTML ontwikkeld en laat zich probleemloos in de reeds bestaande website van een onderneming integreren. Het product is zo opgezet dat de layout op eenvoudige wijze door het vervangen van grafische elementen, zoals bijv. het bedrijfslogo, aangepast kan worden. De gebruikersinterface van Lovion MAPS is zo opgezet, dat het product zonder opleiding of instructie door de informatieaanvrager gebruikt kan worden. Indien er onverhoopt toch vragen opkomen is er voor elke stap in Lovion MAPS hulpinformatie beschikbaar.


Aanvraagproces

De gebruiker die op zoek is naar kaartinformatie wordt in vijf stappen door het hele proces geleid. Daarbij dient hij uiteraard alle voor de aanvraag benodigde informatie in te voeren. Hieronder worden de processtappen uitvoerig uitgelegd:

1e stap: Inloggen

Om te beginnen dient de aanvrager zich met zijn gebruikersnaam en wachtwoord aan te melden. D.m.v. de autorisatie is vastgelegd tot welke data de aanvrager toegang heeft (bijv. welke media). De toegang kan tevens ruimtelijk ingeperkt worden (bijv. toegang tot data binnen een bepaalde gemeentegrens). Het startscherm ter aanmelding is zo te configureren dat gebruiksvoorwaarden en het wettelijk kader daarop weergegeven worden. Zo kunnen dan ook bijvoorbeeld de algemene voorwaarden, een legenda etc. weergegeven worden.

2e stap: Gebruiksvoorwaarden

Na het inloggen dient de gebruiker de gebruiksvoorwaarden expliciet te accepteren. Deze gebruiksvoorwaarden zijn uiteraard voor elke onderneming individueel te definiëren en kunnen in Lovion MAPS naar wens geconfigureerd worden.

3e stap: Doel van de inlichtingen

De gebruiker voert nu de voor de inlichtingen benodigde informatie in. De omvang van de in de standaardconfiguratie verzamelde gegevens is afgestemd op door de vakverenigingen vastgelegde richtlijnen en omvat de volgende gegevens:

  • soort project (planning, bouw)
  • geplande realisatietermijn
  • projectbeschrijving
  • locatie (adres of perceel)

Optioneel kan men ook toelaten dat bijzondere formaten gegenereerd worden, zoals bijvoorbeeld A0-plots voor grote nieuwbouwgebieden of DXF-bestanden voor planningbureaus. De door de gebruiker ingevoerde gegevens m.b.t. de locatie, in de regel het adres of het perceel, dienen tevens ter navigatie. Daarbij kunnen dan ook ALKIS-gegevens of eigen locatiebestanden gebruikt worden.

4e stap: Kaartselectie

Op basis van de in stap 3 verzamelde locatiegegevens wordt een kaartbereik weergegeven, zodat de gebruiker het gewenste deel van de kaart kan vastleggen. Ter oriëntatie wordt in de regel de basiskaart weergegeven, andere gegevens zoals bijv. DGKS kunnen echter ook ingezet worden. Opdat bij inlichtingen over een traject zoals bijvoorbeeld een langere straat, efficiënt inlichtingen verstrekt kunnen worden heeft de gebruiker de mogelijkheid meerdere uitsnedes achter elkaar te definiëren. Het maximale aantal van zulke uitsnedes wordt middels de autorisatie geconfigureerd. Bij het kiezen van de kaartuitsnedes kan uit diverse voorgeconfigureerde bladformaten en schalen worden gekozen. Indien een geografische autorisatie ingericht is ziet de gebruiker alleen die gebieden waarvoor hij geautoriseerd is.

5e stap: Resultaat

Als laatste stap wordt een eenduidig aanvraagnummer medegedeeld en wordt erop gewezen dat er een antwoord in de vorm van een e-mail volgt. Op basis van de door de aanvrager gedefiniëerde kaartuitsnedes genereert de Lovion MAPS Server automatisch de dienovereenkomstige plots als PDF-bestanden. Alle gegevens m.b.t een aanvraag worden juridisch correct met opgave van naam, datum en tijd enz. incl. de PDF-kaarten opgeslagen. Het gegevenspakket kan ofwel automatisch per e-mail verzonden worden ofwel aan een verantwoordelijk medewerker ter controle aangeboden worden. Indien het pakket direct verzonden wordt, worden alle niet actuele locaties op de kaart door een vlak bedekt en in de ontwerp-verordening verschijnt een notitie dat over deze plekken achteraf verdere gegevens (bijv. inmeetschetsen) toegezonden worden.

Beeldmateriaal