Lovion MONITOR toestandsinspectie

Screenshot met features

Schade- en toestandsdocumentatie van bedrijfsmiddelen

Voor het maken van een vakkundig zinvolle onderhoudsstrategie voor distributienetwerken wordt het registreren van toestandsgegevens steeds belangrijker. Vooral in de gereguleerde sectoren is de toestandsinspectie een effectieve manier geworden om het distributienet economischer te beheren, wanneer de netwerken beschermt worden en alleen de beschadigde onderdelen gewisseld worden. Aanvullend op de module Lovion MONITOR zijn toestandsmodules voor de deelontlading en intensief-metingen voor kathodische bescherming beschikbaar.


Deelontladingsmeting

De module Lovion TE MONITOR is voor het plannen, doorvoeren en documenteren van deelontlatingsmetingen in het middelspanningsnet. Met deze module worden niet alleen de deelontladingsmetingen grafisch gepland, maar kunnen ook de meetgegevens grafisch geëvalueerd worden en maatregelen genomen worden resp. beleidsvoorstellen van de desbetreffende vakafdelingen voor nametingen gedaan worden.


Intensief-meting kathodische bescherming

Lovion KKS MONITOR dient ter beheer en documentatie van de installatie(s) voor kathodische bescherming (KKS). Bovendien kan voor elk kathodisch beschermd gebied het resultaat van langetermijnmetingen ingelezen en geëvalueerd worden. Ook voor de planning, uitvoering en documentatie van intensief-metingen kathodische bescherming zijn functionaliteiten beschikbaar, zodat ook deze metingen met Lovion KKS MONITOR georganiseerd kunnen worden.

Beeldmateriaal