Lovion PORTAL Serviceportalen

Screenshot met features

Aansluitingsaanvragen digitaal verwerken

Behalve de klassieke aansluitingsaanvraag door de klant d.m.v. een papieren aanvraagformulier biedt de module Lovion klantenportaal ook de mogelijkheid dit (deel)proces middels een website af te wikkelen. De klant kan dan gewoon de gegevens m.b.t. de aansluiting invoeren, zoals bijv. het gepland gebruik, vermogen, wie de kosten op zich neemt en wie de grondstukeigenaar is. Wanneer essentiëele gegevens ontbreken wordt de klant daarop gewezen door het portaal. Met de upload-functie kan de klant op eenvoudige wijze relevante documenten uploaden. Door de nauwe integratie met de module Lovion CONSUMER kunnen deze digitale gegevens direct en zonder mediabreuk(en) voor de verdere planning van de aansluiting gebruikt worden.

Inbedrijfname met het installateursportaal

De inbedrijfname van de installatie vergt een optimale communicatie tussen de netbeheerder en de installateur. Vooral een foutloze en snelle verwerking van de inbedrijfnameaanvraag leidt tot kosten- en tijdbesparingen en een hogere klanttevredenheid. En dat is precies wat het Lovion installateursportaal doet. Via het portaal wordt bijv. de bouw, wijziging, uitbreiding of inbedrijfname aangevraagd. De browser-gebaseerde inbedrijfnameaanvraag is zowel van verplichte velden als van dynamische velden voorzien, waardoor een foutloze invoer gewaarborgd wordt en de installateur bij het invoerproces begeleid wordt.

Daarnaast kan ook de inbedrijfname via het installateursportaal gepland worden. De door de aanvrager gewenste datum/tijd wordt ingevoerd en er komt onmiddelijk een terugkoppeling of de planning mogelijk is of niet. De terugkoppeling kan via het portaal gebeuren, maar ook middels een e-mail aan de installateur. In het installateursportaal staat uiteraard ook een upload-functie ter beschikking, zodat o.a. de installateursregistratie geupload kan worden. Daarmee kan dan verder in het registratieproces de concessie gecontroleerd worden.

Beeldmateriaal