Lovion REPORT Queries

Screenshot met features

Complexe queries eenvoudig genereren

Lovion REPORT stelt de gebruiker een gebruikersinterface ter beschikking welke speciaal voor het op eenvoudige wijze samenstellen van complexe queries ontwikkeld werd en welke dat op een overzichtelijke manier voor "normale gebruikers" mogelijk maakt. Het is mogelijk gegenereerde queries op te slaan en deze dan later steeds te hergebruiken. Actuelere data leidt natuurlijk ook ook tot actuelere resultaten. De opgeslagen queries kunnen achteraf ook aangepast worden en de administrator kan queries voor alle gebruikers ter beschikking stellen. Elke gebruiker kan ook zelf zijn eigen persoonlijke queries toevoegen. Middels de AND/OR voorwaarden (disjunctie) is het bijvoorbeeld mogelijk, objecten te filteren waarvan de status "gepland" of "buiten bedrijf" is.

Geografische queries worden ondersteund voor alle objecten met een geo-referentie, onafhankelijk van het feit of ze geometriëen in de vorm van punten, lijnen of vlakken hebben. Geografische queries kunnen natuurlijk ook gecombineerd worden met technische queries. De queries kunnen daarbij zowel op de data welke in Lovion beheerd wordt (primaire data) toegepast worden, alsook op secundaire data welke veelal uit het GIS of commerciëel systeem stamt.

Queries welke ook toepasbaar zijn op moeder/kind relaties kunnen eveneneens gerealiseerd worden. Een voorbeeld daarvan is een zoekfilter naar tracé's welke een leidingtraject hebben dat een bepaalde lengte overschrijdt. De resultaten van de queries kunnen in Lovion EXPLORE beschouwd en verder verwerkt worden.

Beeldmateriaal