Lovion SYNC datasynchronisatie

Screenshot met features

Synchronisatie met mobiele toestellen via LAN/WLAN

Lovion SYNC dient ter synchronisatie van mobiele data met de centrale server. Mobiele data wordt gebruikt op notebooks of werkplekken zonder permanente verbinding met de Lovion server. Analoog met Lovion GEO CONNECT kan initiëel alle data overgedragen worden en hoeven later alleen nog de wijzigingen gesynchroniseerd te worden.

Lovion SYNC is een module die op mobiele toestellen gebruikt wordt. De module zorgt dat zowel de grafische als ook de technische data in het locale repository actualiseert wordt, maar ook zorgt voor het terugkoppelen van alle informatie, zoals wijzigingen aan de technische data, redlining, meetgegevens, ordergegevens (TASK) of meldingen. Het synchronisatieproces kan door de gebruiker manueel gestart worden, maar kan ook geautomatiseerd als dienst geïntegreerd worden. In het laatste geval start de synchronisatie automatisch zodra het mobiele toestel met het bedrijfsnetwerk verbonden is.

Doordat de synchronisatie als achtergrondproces uitgevoerd wordt, is het dagelijks werken met Lovion dan ook nog comfortabeler. De gebruikers hoeven zich er niet om te bekommeren en weten desondanks dat ze altijd het actueelste databestand ter beschikking hebben. Bovendien worden daardoor de duur van de synchronisatie duidelijk gereduceerd.