Lovion TASK APP Taakbewerking

Screenshot met features

Mobiele taakbewerking met smartphones en tablets

Lovion TASK APP ondersteund de smartphone- en tablet besturingssystemen iOS en Android. De APP verkrijgt toegang tot de technische en grafische data via de Lovion APP server en kan daartoe zowel van een LAN- als een internetverbinding (bijv. UMTS of Wifi) gebruikmaken. Om ook zonder verbinding op de data toe te kunnen grijpen, werd een eigen offline-mechanisme voor de stam- en bewegingsgegevens ontwikkeld.

De Lovion APP gebruiker heeft toegang tot alle grafische en technische data welke in Lovion BIS als bedrijfsmiddelinformatie beschikbaar is. De gebruiker kan naar specifieke bedrijfsmiddelen zoeken en de inhoud van het kaartaanzicht middels thema's vastleggen. De kaart kan middels de aktuele GPS-positie automatisch gecentreerd worden ter ondersteuning van de oriëntatie op locatie. T.b.v. trajectmetingen staan eenvoudig te bedienen functies ter beschikking. De gebruiker krijgt de toegewezen taken in een overzichtelijke lijst aangeboden. Ter oriëntatie kan de gebruiker de taken ook in een kaartweergave weergeven. Alle taken hebben een bewerkingsstatus, welke statusafhankelijk in een bepaalde kleur weergegeven wordt.De bewerking van de taaklijst kan offline geschieden, wat bijv. ook de bewerking in stations mogelijk maakt.

Wanneer een vrijgegeven taak (kleur rood) ter bewerking geopend wordt, wijzigt de status in "in bewerking" en verandert de kleur in geel. Het afwerken van de taken gebeurt dan middels individueel voor het taaktype vastgelegde checklijsten. De documentatie van schades is d.m.v. de selectie van een dienovereenkomstige waarde uit de keuzelijst (bijv. "Reparatie noodzakelijk") als geautomatiseerd achtergrondproces mogelijk.

Lovion APP SERVER

Via de APP servers kan niet alleen data gelezen worden, ook het wijzigen en gegeneren van informatie wordt ondersteund. Door de diepgaande integratie met de andere Lovion modules kunnen de data en functionaliteiten van Lovion BIS in een intuïtieve applicatie aan de buitendienst aangeboden worden. Zo bestaat bijv. de mogelijkheid de door de binnendienst met Lovion WORK geplande taken mobiel te documenteren en terug te koppelen.

Beeldmateriaal