Lovion VIEW APP Inlichtingen

Screenshot VIEW APP (voorbeeld iPad)

Inlichtingen op Android en iOS toestellen

Lovion APP

De noodzaak snel en ongecompliceerd kaarten en data op smartphones en tablets ter beschikking te stellen wordt in vele sectoren steeds groter. Naast de eenvoudige toegang tot door het eigen geo- en bedrijfsinformatiesysteem beheerde netdata moeten ook steeds meer arbeidsprocessen ondersteund worden welke grotendeels door de buitendienst uitgevoerd worden. De Lovion APP SERVICES – onderdeel van de Lovion WEB productreeks - vormt een serverplatform specifiek voor de ondersteuning van mobiele processen.

Apps voor Android en iOS

Voor de weid verbreide smartphone- en tablet besturingssystemen worden uitbreidbare mobiele applicaties aangeboden, welke op kaarten en technische data toegrijpen d.m.v. de Lovion APP SERVICES. Deze services kunnen wederom, zonder dat de gebruiker daar ook maar iets van merkt, diensten van uiteenlopende systemen van de klant koppelen en gebruiken. De via deze diensten beschikbare data kan niet alleen gelezen worden, ook het wijzigen van data en opslaan van verkregen informatie is mogelijk. Zodoende kan bijv. bij het opnemen van een schade met gebruik van de ingebouwde GPS-ontvanger en de camera foto's van de schade gemaakt worden, welke dan in een documentmanagementsysteem opgeslagen worden en automatisch aan een geo-gereferenceerd schaderapport gekoppeld worden.

QR-codes

QR-codes (Quick-Response-Code) kunnen ingezet worden om bedrijfsmiddelen eenduidig te identificeren en processen door te voeren. Door hun superieure bruikbaarheid, eenvoudige bediening, talrijke sensoren zoals GPS, camera en hun mobiliteit ondersteunen de huidige smartphones met de mobiele apps van de Lovion APP SERVICES de meest uiteenlopende taken van de bedrijfsvoering in de buitendienst optimaal.

Basisfunctionaliteiten

  • Adresnavigatie
  • Kavelnavigatie
  • Objectnavigatie
  • GPS-navigatie
  • Thematische sturing
  • Beeld opslaan

Analysefuncties

  • Meetfunctionaliteiten
  • Redlining
  • Objecteditors
  • Queries voor technische data

Beeldmateriaal