Lovion WFS SERVER WFS Webservices

Screenshot met features

Gegevens beschikbaar stellen middels OGC conforme WFS webservices

Open Geospatial Consortium (OGC)

Geografische gegevens zijn voor heel veel taken binnen de onderneming van belang. In verband met het steeds groter wordende belang daarvan houdt het Open Geospatial Consortium (OGC) zich sinds 1994 bezig met de standaardisatie van interfaces voor plaatsrelevante gegevens. De Lovion OGC SERVICES baseren op een door het Open Geospatial Consortium gecertificeerd platform zodat een optimale interoperabiliteit met gestandaardiseerde interfaces gewaarborgd wordt. Open webbaserende standaards (OpenGIS Web Services-OWS) vormen daarbij de ruggegraat van de ondernemings-geodatastructuur. Essentiële standaards zijn de Web Map Service (WMS) voor het leveren van kaartmateriaal alsook de Web Feature Service (WFS) voor de toegang tot technische data.

Web Feature Server (WFS)

De Lovion Web Feature Service (WFS) maakt het mogelijk via het intra- of internet op gegevens uit een Lovion project toe te grijpen. De Lovion WFS werkt alleen met technische data en vectorgegevens van de in Lovion beheerde objecten en levert, in tegenstelling tot WMS, geen rasterdata. Zowel normale als geografische queries worden ondersteund. De resultaten levert Lovion WFS conform de specificatie als GML (Geographic Mark-up Language) aan het aanvragende systeem terug. Om ook actualiseringen mogelijk te maken worden middels een transactionele Web Feature Server (WFS/T) ook uniforme processen voor schrijftoegangen gedefinieërd.