Lovion WMS CONNECT integreert WMS-diensten

Screenshot met features

Interface voor WMS conforme webservices

Open Geospatial Consortium (OGC)

Geografische gegevens zijn voor heel veel taken binnen de onderneming van belang. In verband met het steeds groter wordende belang daarvan houdt het Open Geospatial Consortium (OGC) zich sinds 1994 bezig met de standaardisatie van interfaces voor plaatsrelevante gegevens. De Lovion OGC SERVICES baseren op een door het Open Geospatial Consortium gecertificeerd platform zodat een optimale interoperabiliteit met gestandaardiseerde interfaces gewaarborgd wordt. Open webbaserende standaards (OpenGIS Web Services-OWS) vormen daarbij de ruggegraat van de ondernemings-geodatastructuur. Essentiële standaards zijn de Web Map Service (WMS) voor het leveren van kaartmateriaal alsook de Web Feature Service (WFS) voor de toegang tot technische data.

Met de module WMS CONNECT kan vanuit de Lovion client op een WMS server in het internet toegegrepen worden. De gegevens worden dan als aparte laag in het themamenu weergegeven.

Beeldmateriaal