Lovion WMS SERVER WMS Webservices

Screenshot met features

Datalevering middels OGC conforme WMS webservices

Open Geospatial Consortium (OGC)

Geografische gegevens zijn voor heel veel taken binnen de onderneming van belang. In verband met het steeds groter wordende belang daarvan houdt het Open Geospatial Consortium (OGC) zich sinds 1994 bezig met de standaardisatie van interfaces voor plaatsrelevante gegevens. De Lovion OGC SERVICES baseren op een door het Open Geospatial Consortium gecertificeerd platform zodat een optimale interoperabiliteit met gestandaardiseerde interfaces gewaarborgd wordt. Open webbaserende standaards (OpenGIS Web Services-OWS) vormen daarbij de ruggegraat van de ondernemings-geodatastructuur. Essentiële standaards zijn de Web Map Service (WMS) voor het leveren van kaartmateriaal alsook de Web Feature Service (WFS) voor de toegang tot technische data.

Web Map Service (WMS)

Een Web Map Service (WMS) is een gestandaardiseerde interface voor het oproepen van kaartmateriaal via het intra- of internet. De Lovion OGC SERVICES stellen een WMS beschikbaar waarmee layergebaseerde kaarten uit Lovion in een rasterformaat via het internet voor andere systemen toegankelijk gemaakt kunnen worden. Conform de WMS specificatie verstrekt de Lovion WMS ook informatie over de voor de visualiserung van de kaarten noodzakelijke metadata, met name m.b.t. de beschikbare kaartlayers en diens coördinatensystemen. Als uitbreiding op de WMS heeft Lovion ook de mogelijkheid de kaartlayers als tegels te beheren en te cachen, hetgeen ook wel als Web Map Tile Service (WMTS) betiteld wordt.