Lovion WORK Taken genereren

Screenshot met features

Taakbeheer

T.b.v. het taakbeheer kunnen in Lovion WORK taken m.b.v. verschillende taaksoorten gegenereerd worden. De beschikbare taaksoorten oriënteren zich aan de specifieke operationele behoeftes en kunnen vrij gedefiniëerd worden. Daarbij worden bepalingen m.b.t. bedrijfsmiddellen en bedrijfsmiddelgroepen alsook bepalingen m.b.t. testcycli of de bevestiging als individuele- of als groepsbevestiging vastgelegd.

Taken kunnen optioneel in taakpakketten samengevat worden, wat de bundeling van taken in een bepaald gebied (bijv-. inspectiegebied, testgebied) ondersteund, of het bundelen van taken die aan een specifieke technische installatie doorgevoerd moeten worden. Taken en taakpakketten volgen daarbij binnen de operationele planning identieke doelen m.b.t tijdplanning, toewijzen van medewerkers en statuscontrole en kunnen met het commerciëel systeem direct gesynchroniseerd worden.

Taken geautomatiseerd genereren

Taken kunnen in Lovion WORK zowel door gebruikers alsook geautomatiseerd door het systeem gegenereerd worden. Taken voor een bouwproject kunnen bijv. door de projectleider aangelegd worden en voor onderhoudstaken kunnen ze door de ploegbaas aangelegd worden. Voor het geautomatiseerd genereren van taken kunnen opdrachten uit het ERP-systeem de basis vormen. T.b.v. het automatisch genereren van taken in Lovion WORK bestaat ook de mogelijkheid op regels (bijv. onderhoudsplannen) toe te grijpen.

Bij het genereren van de taken in het systeem worden ze meteen met het bijbehorende strong>bedrijfsmiddelobject en de bijbehorende order gerelateerd. Daarbij kunnen ook meerdere taken aan een taakpakket toegewezen worden. Deze informatie staat dan bij de verdere processen alle betrokken medewerkers ter beschikking. Door het genereren van de taken ontstaat een werkvoorraad, waarin alle taken van een onderneming verzameld worden.

Beeldmateriaal