Onze strategie Softwareoplossingen voor netbeheerders

Platform voor inlichtingen en processen

Bedrijfsmiddelen (netwerken, installaties en telwerken) staan altijd centraal in de processen van netbeheerders.

Onze software Lovion BIS verschaft een modulair productlandschap, welk individueel aan de klantbehoefte aangepast kan worden. Centraal uitgangspunt daarbij is, dat alle gebruikers te allen tijde over de door hen benodigde inlichtingen beschikken. Een consistente informatievoorziening voor bedrijfsmiddelen, zakelijke informatie en processen is daarom de kern van de Lovion-strategie.

De bedrijfsprocessen van een netbeheerder hebben veel raakvlakken. Strategisch netwerkmanagement beïnvloed vernieuwingsstrategiën maar ook de relatie tussen bouwprojecten en netaansluitingen. Het gebruik van een centraal platform voor de bedrijfsprocessen levert een duidelijke vereenvoudiging op, doordat technische vragen bij de procesintegratie niet aan de orde zijn. Dit draagt tot een aanzienlijke kostenbesparing in het software-landschap bij.

  • Bedrijfsmiddelen staan centraal
  • Centrale informatievoorziening
  • Flexibel platform voor alle processen
Lovion strategie