Modulair uitbreidbaar

Flexibel inzetbaar door de modulaire opbouw

Lovion biedt middels modulair inzetbare producten maatoplossingen aan voor netbeheerders. Daar de situatie bij elke netbeheerder anders is, ziet dan ook de individuele Lovion oplossing anders uit.

Kleine en middelgrote ondernemingen hechten veel waarde aan een hoge mate aan standaardisatie inzake de IT-strategie. Lovion biedt direct inzetbare producten die gebaseerd zijn op wettelijke voorschriften en op IT-standaards en welke flexibel configureerbaar zijn. De implementatie- en beheerkosten zijn daardoor laag en het systeem kan snel geïmplementeerd en gebruikt worden.

Bij grotere ondernemingen treft men meestal een complexer IT landschap aan. Daardoor neemt noodzakelijkerwijs het aantal toe te passen interfaces toe en tevens dient de software meer op de individuele behoeftes aangepast te worden.

Lovion kenmerkt zich door eem hoge mate aan configureerbaarheid en is zo geconcipeerd dat het systeem aan individuele behoeftes kan voldoen. Indien nieuwe functionaliteiten benodigd worden, kan het systeem met klantspecifieke modules uitgebreid worden. De softwarearchitectuur is op componenten gebaseerd en heeft zuiver gedefiniëerde interfaces (API).


Modular ausbaufähig

Modulare Software - Lovion