Processen en workflows

Technische en commerciële bedrijfsprocessen

Talrijke processen, van eenvoudige transacties tot aan complexe bouwactiviteiten toe. Bij netbeheerders treft men veel verschillende bedrijfsprocessen aan.

Eenvoudige gebruikersinterfaces

Om deze processen optimaal te ondersteunen zijn consistente bedieningsconcepten en overzichtelijke interfaces geen luxe, maar een essentiëel onderdeel voor succes. Men mag niet vergeten, dat voor het succes van IT-projecten de acceptatie door de gebruikers doorslaggevend is. Intuïtieve bedieningsconcepten reduceren niet alleen de opleidingskosten, ze zijn maatgevend voor de succesvolle implementatie van IT-oplossingen.

Centraal taakbeheer

Lovion realiseert met zijn centraal Work Management een uniform taakbeheer voor de interactie met de medewerkers. Elke medewerker heeft een persoonlijk overzicht van zijn/haar taken en is daardoor altijd geïnformeerd in welke processen zijn/haar medewerking vereist is. Dat geldt zowel voor mobiele processen alsook voor bureauwerkzaamheden.

Duidelijke statusmodellen en kleuren

De processtatus geeft op het eerste gezicht al belangrijke informatie prijs en is centraal voor het algemeen beeld van een processsysteem. Lovion maakt daarom gebruik van eenvoudige statusdefinities en van een eenduidige kleurcode, welke overal in het systeem terug te vinden is.

  • Consistente oplossingen voor alle bedrijfsprocessen
  • Acceptatie door eenvoud en overzichtelijkheid
  • Procesoverkoepelend taakbeheer door centraal Work Management
  • Duidelijke statusmodellen

Lovion Strategie