Regelgeving als vaktechnische basis

Wettelijke kaders en regelgeving vormen een solide basis

De bedrijfsvoering van bedrijven in de sector telecommunicatie-, distributienetwerken en afvalinzameling wordt gereguleerd door de wetgeving, toezichthouder BNetzA en diverse vakverenigingen. Daarom liggen de geldende wetgevingen en regelgevingen aan de basis van de Lovion ontwikkeling, waarvan de belangrijkste hieronder vermeldt worden:

Logo Bundesnetzagentur
Logo BDEW
Logo VDE
Logo DVGW
Logo DWA
Logo AGFW
 • W 300 Wateropslag – Planning en bouw
 • W 392 Leidingnetwerkinspectie en waterlekken
 • W 400-1 (TRWV) Planning
 • W 400-2 (TRWV) Bouw en inspectie
 • W 400-3 (TRWV) Exploitatie en onderhoud
 • G 459-1 Gasaansluiting huizen
 • G 465 (1) Inspectie van gasleidingnetwerken tot 4 bar
 • G 465 (2) Gasleidingen tot 5 bar – Onderhoud
 • G 492 Gasmeetinstallaties tot 100 bar, planning
 • G 495 Gasinstallaties, onderhoud
 • GW 12 Planning en constructie van kathodische corrosiebeschermende installaties
 • GW 118 Informatievoorziening in distributieondernemingen (leidinginformatie)
 • GW 119 Optimalisatie van bedrijfsprocessen m.b.v. GIS
 • GW 120 Netwerkdocumentatie
 • GW 122 Netwerk-informatiesystemen
 • GW 133 Data-ondersteund storingsmanagement
 • GW 134 IT-ondersteund onderhoud met GIS koppeling
 • FW 401 -Deel 15 Aanleg en statistiek van kunststofmantelbuizen voor stadsverwarming
 • FW 401 - Deel 12 Aanleg en statistiek van kunststofmantelbuizen
 • FW 430 Stadsverwarmings-distributieinstallaties
 • FW 525 Stadsverwarmings-huisaansluitingen
 • S 118 Netwerkinformatie
 • S 1000 Exploitatie van elektriciteitsnetwerken
 • V A3 Ongevallenpreventievoorschrift
 • Ereloonverordening architecten en ingenieurs